Vâng, tui là người khó tính. (Yes, I can be difficult)

by alcoholicbutter

Vâng, tui xin công nhận, tui là người khó tính.

 

Nhưng bạn hãy thử nghĩ xem, tui và bạn, chung sống dưới một mái toà nhà, thì chúng ta cũng nên hiểu nhau một tí chứ nhỉ?

Tui và bạn, ai cũng có headphone, vậy mà tui đeo vào, còn bạn thì không.

Tui và bạn, ai cũng thích nghe nhạc, vậy mà tui nghe nhạc mình tui thôi, còn bạn thì nghe là cả phòng cùng nghe.

Tui nghĩ âm nhạc nó có tiếng nói lớn lắm, vang vọng lắm. Nó nói về cả một con người, cả một văn hoá. Nó nói về nhiều thứ, mà nếu có người cứ oang oang như vậy, bạn thấy sao?

 

Tui và bạn, ai cũng ăn trưa.

Tui và bạn, có khi ăn ở trong, có khi ăn ở ngoài.

Tui ăn xong, tui đem ra rửa. Tui rửa xong, tui úp.

Bạn ăn xong, bạn quăng đó. Ai rửa, ai úp?

Tui nghĩ thói ăn nó cũng có tiếng nói lớn lắm, vang vọng lắm. Nó nói về cả một con người, cả một văn hoá. Nó nói về nhiều thứ, mà nếu có người cứ quăng bừa bãi vậy, bạn thấy sao?

 

Tui và bạn, ai cũng có tiếng nói, tiếng cười.

Tui và bạn, có người giọng cao, có người giọng trầm, có người giọng chẳng cao chẳng trầm.

Nhưng về âm lượng, tui nghĩ ai cũng có thể điều chỉnh được.

Tui nghĩ tiếng nói, tiếng cười nó nói lên nhiều thứ lắm. Nếu mà bạn mua nhầm cái loa mà bạn không điều chỉnh âm lượng được, bạn thấy sao?

 

Tui vốn nói ít, nhưng tui mong bạn hiểu nhiều. Còn bạn hiểu được hay không, chắc tui chỉ có thể hy vọng. Hehe.

 

Yes, I can be difficult.

You and I, we work under the same roof, so I think there are a few things we should understand about each other.

You and I, we both have headphones, but I put them on, whereas you don’t.

You and I, we love our music. But I listen to them by myself, whereas you make all of us listen to yours.

I think, music can speak a lot about a person. And if there’s someone blasting at you like that, what do you reckon?

 

You and I, we both eat.

After I eat, I clean my dishes and put them away.

After you eat, you leave them lying around dirty. Who will clean them for you?

I think eating etiquette reflects a person’s personality. And if there’s someone who keeps leaving dirty things around you, what do you reckon?

 

You and I, we both talk. We both laugh.

You and I, each of us has our unique tone of voice.

But volume is something we all can control.

Your volume speaks volumes about your personality (pun intended). If you buy a speaker with a faulty volume control, what do you reckon?

 

I like to keep it short, subtle and maybe a little bit sweet. I hope you can taste all of that.